Category: Rehabilitering, Skole

Majorstuen skole

Sted: Majorstuen, Bydel Frogner, Oslo
Bygningstype: Skole, 1.-10. trinn
Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Ferdigstilt 2012

Majorstuen skole ble bygget i 1908 og senere utvidet i 1920. Skolen er tegnet av Bredo Berntsen på Kristiania byarkitektkontor.

Fra 2010 til 2012 hadde Romfarer arkitekter oppdraget som arkitekt, prosjekteringsgruppeleder og ansvarlig søker i forbindelse med utvendig rehabilitering av Majorstuen skole i alle prosjektets faser. Prosjektet omfattet blant annet omlegging av yttertak med reparasjon og omlegging av alle piper, spir og beslag, ny oppbygging av puss på fasader, restaurering av samtlige originale vinduer og dører og tilbakeføring av uoriginale elementer. Vi arbeidet tett med byantikvaren og flere konservatorer i prosjektet. Det ble lagt stor vekt på å tilbakeføre skolen til mest mulig original stand (1920) med riktig material- og fargebruk.