Category: Skole

Kolbotn skole

Sted: Kolbotn, Oppegård kommune
Bygningstype: 4-parallell barneskole
Byggherre: Oppegård kommune, prosjektkontoret
Areal: ca 11000m2
Mulighetsstudie/forprosjekt 2017-2018

Kolbotn skole ligger tett ved Kolbotn sentrum på en solrik og parkmessig opparbeidet tomt. Skolen skal utvides til en 4-parallell barneskole med 784 elever, og det skal innarbeides en flerbrukshall i tilknytning til skolen. To gamle skolebygninger (1921) er vernet, og et tilbygg fra 1997 skal også beholdes, men alle eksisterende bygninger ombygges for å møte nye funksjonelle og tekniske krav.

Det er prosjektert to nye bygningskropper som er forbundet på kjellernivå. Det ene bygget rommer flerbrukshall og småskolearealer, det andre administrasjon, personalarealer og noen spesialrom. Det gamle hovedbygget skal romme mellomtrinnet, mens den gamle gymsalsbygningen endres til kunst- og håndverkslokaler. Intensjonen i prosjektet er å bevare så stor del av skolens parkanlegg som mulig, og å etablere en situasjon der den gamle hovedbygningen fortsatt er skolens ansikt mot Kolbotn sentrum.