Category: Bolig, Interiør

Hytte ved Storevatnet, Hemsedal

Sted: Hemsedal
Bygningstype: Helårshytte
Byggmester: Hemsedal byggelag
Areal: 140m2 BRA
Ferdigstilt 2019

Tomta er i hovedsak nordvendt og ligger mellom to kollepartier på henholdsvis øst- og vestsiden. En stor del av bjerkeskogen på tomta var allerede ryddet forut for prosjektet, og det ble viktig å ta vare på den vegetasjon som fortsatt stod igjen. Tomta tilbyr en storslått utsikt mot nord og vest, og fordi terrenget stiger relativt slakt mot syd er også solforholdene gode. Prosjektet ivareta de gode utsiktsforholdene samtidig som det etableres en skjermet uteplass mot sydvest

Hyttas vestfløy som rommer stue, kjøkken og en hems orientert i øst-vest retning. For å gi en god tilpasning til topografien på tomta er østfløyen med soverom og bad lagt noe høyere i terrenget. En lavere fløy mot syd rommer vindfang, overdekket uteareal/inngangsparti og bod. En delvis overdekket terrasse er lagt i forlengelsen av vestfløyen. En tilsvarende liten terrasse er lagt på nordsiden av soveromsfløyen. Hytta er preget av førsteklasses snekkerhåndverk og enkel detaljering.