Category: Bolig

Regulering Eidsvoll

Sted: Eidsvoll, Sundet
Bygningstype: Bolig, næring, offentlig badeplass, strandpromenade
Byggherre: Sollietoppen AS
Areal: 32 910 m2 BTA
Ferdigstilles 2018
Visualisering: XR Visuell kommunikasjon AS

Prosjektet er en bymessig utvidelse av sentrum- Sundet, med hovedvekt på bolig og rekreasjon. Prosjektet vil bestå av ca 300 leiligheter, café, utstillingslokale, og nærbutikk. Strandpromenaden utvikles videre fra sentrum med lekeplasser og aktivitetssoner, badeplass og brygge for robåtutleie.